Архив за етикет: адвокат за развод

Какво представлява споразумението при разводът по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие започва с молба от съпрузите до районния съд, на градът приет за тяхно местоживеене. Към молбата се добавя споразумение за прекратяване на брака, както и допълнителни документи, които зависят от конкретния случай. Когато съпрузите стигнат до раздяла и до разтрогване на брака, те започват търсене на адвокатски услуги за развод, които да им помогнат за по-бързото прекратяване на брака. Има още