Надеждни консултации с цел мотивация на служителите – откъде?

Новите служители обикновено постъпват мотивирани и готови за работа, а знаете ли как да задържите това ентусиазирано състояние у работниците си за по-дълго?

Повечето управители и началници мислят, че мотивацията е пряко свързана единствено с размера на заплатата. Донякъде това е така, но не бива да забравяте, че има е странични фактори, влияещи на мотивацията и желанието за работа у служителите.

Кои са те ще ви помогнат да разберете от supplychain.bg
Съплай Чейн ЕООД са фирма за подпомагане ефективното управление, както на търговски предприятия, така и на производствени такива. Можете да разчитате на тях за всякакъв тип консултации, засягащи планирането в организацията, складирането, дистрибуцията, складовите наличности, инвентаризацията, внедряването на ерп системи и много други аспекти от управленския процес.

Да вземем за пример преминаването на обучения и консултации за подобряване комуникационните умения на служителите. Много често проблемите и спънките по време на работния процес се появяват от неспосбността да се изкаже даден въпрос или дадено решение по най-добрия начин. Демотивацията може да започне и от обвиняването на определени служители за грешки, за които не са отговорни. Причината е, че тъй като те са последните по веригата, до които достига проблемът – съответно и последните, на които може да бъде прехвърлена вината – то тя най-често им се стоварва несправедливо.
Надеждни консултации с цел мотивация на служителите - откъде?
Ако искате да избегнете подобен тип проблеми и несъответствия, съветваме ви да прегледате обстойно предлаганите алтернативи за консултации и обучения от supplychain, с които можете не само да мотивирате служителите си отново за работа, но и да подобрите цялостното управление, възползвайки се от знанията, които ще предадат в предприятието ви опитните Съпай Чейн консултанти.

Какво накратко включват консултациите?

– Създава се ред в предприятието ви за по-добро проследяване и контрол в извършваните процесите;
– Очертават се ясни критерии, по които да работят всички служители от веригата за доставки;
– Разработват се подходящи механизми за контрол в предприятието;
– Научавате се как да се възползвате от повече спестявания и как да пестите от разходи, докато оптимизирате качеството и количеството работа.

Не пропускайте да разгледате и останалата информация за консултациите и обученията, поместена на supplychain.bg, още сега.