КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО СМЕ ЗАГУБИЛИ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТА СИ

Често се случва, при прехвърляне на документи, клиентите да загубят или потулят някъде документите си за собственост.
Обикновено – това са нотариалният акт, както и някой други документи – Протокол за въвод във владение или Договор за делба на имота .
Нотариалният акт за собственост, е най-важният документ за собственост и други вещни права върху определено имущество . В него се сочи кой лица са носители на правата на собственост върху конкретен недвижим имоти. Всеки опитен и добър адвокат София от lawyer-bulgaria.bg по вещно право и занимаващ се с недвижими имоти ще Ви каже, че изгубването на нотариалния акт не води до изгубване на правата, но затруднява съществено последващото разпореждането с тях.
Законът посочва, че всеки собственик на недвижим имот има право да се снабди с дубликат на нотариалния акт има собственикът (носителят на съответните вещни права), след като се легитимира с личната си карта в териториалното поделение на Агенция по вписванията (АВ) по местонахождението на имота, където се съхранява Имотният регистър
Като адвокат по вещно право с дългогодишен стаж и опит ще посоча, че по партида на имота се пазят всички документи, включително оригинално подписан и подпечатан екземпляр от нотариалния акт. От една страна, ако този имот е бил обект на разпореждане след 01.10.1998 г. при частен нотариус, дубликат от нотариалния акт може да бъде издаден и в нотариалната кантора на нотариуса.Но ако собственикът на имота, не може да се яви лично поради някаква уважителна причина, може да издаде нотариално заверено изрично пълномощно на адвокат или трето избрано от него лице да се снабди с необходимия дубликат на всички тези документи. Важно е да се има предвид, че сред най-често срещаните злоупотреби с чужди вещни права са именно тези с некоректно използване на пълномощно или на документ за собственост (включително нотариален акт).
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
В този случай, ние съветваме нашите клиенти да НЕ издават генерални пълномощни а само изрични пълномощни, които да се формулират прецизно. Отделно може при изгубване на документи – нотариален акт или Договор за делба на недвижим имот да се уведоми Нотариалната камара, за да се впише това в разпращания до всички нотариуси бюлетин. В случай на злоупотреба това може да се окаже от съществено значение.За повече информация и въпроси, за да си спестите неприятности и разноски потърсете ни и ще Ви обърнем специално внимание на следният адрес :
Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg