Какво представлява споразумението при разводът по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие започва с молба от съпрузите до районния съд, на градът приет за тяхно местоживеене. Към молбата се добавя споразумение за прекратяване на брака, както и допълнителни документи, които зависят от конкретния случай. Когато съпрузите стигнат до раздяла и до разтрогване на брака, те започват търсене на адвокатски услуги за развод, които да им помогнат за по-бързото прекратяване на брака.

Те трябва да сключат споразумение, с което трябва да постигнат съгласие по множество въпроси след брака преди водене на бракоразводно дело. В това споразумение попадат упражняването на родителските права, местоживеене на децата, издръжката на децата, личните отношения, ползването на семейното жилище, фамилното име и издръжката между съпрузите. Тези въпроси трябва задължително да бъдат решени във въпросното споразумение. Без него, молбата за развод не се утвърждава в съда, дори с налични адвокатски услуги за развод. Би било добре съпрузите да обсъдят подялбата на имуществото, което е придобито по време на брака. В миналия Семеен кодекс, това беше задължителна точка към споразумението.

След подаването на споразумението, следва неговото разглеждане от съда, който трябва да решат, дали то отговаря на интересите на децата. Съдът решава където ще живеят децата, кой ще получи родителските права, кога другия родител ще посещава децата и т.н.

Ако Вашето споразумение, което предлагате в съда не е пълно, или то не защитава интересите на децата, съдът дава срок, в който недостатъците по него трябва да се изчистят. Ако този срок не бъде спазен, съдът отхвърля искането за развод. Най-добрият и разумен начин за водене на бракоразводно дело е с помощта на квалитетни адвокатски услуги за развод.